Heb. 11:1 Tron är en
övertygelse
om det man hoppas, en
visshet
om det man inte ser.

Hela vår vandring
som troende bygger inte på traditioner, riter, läror eller lag… Nej, den
grundar sig i hjärtats tro på Jesus, Guds son. En tro som är en övertygelse i
våra hjärtan (i vårt innersta), ett vittnesbörd att jag har det gott ställt med
Gud, han ser på mig trots mina fel och brister som rättfärdig i Kristus Jesus.
Vi kommer aldrig i oss själva kunna bli perfekta men Jesus har gjort det
möjligt för oss att ha ett hopp om evigt liv och rättfärdighet genom hans död
på korset. Vår övertygelse i tron är en förtröstan på att Gud vill och kan
hjälpa oss och leda oss genom livet men också en visshet/övertygelse att det
bibeln säger är sant.

Rom. 8:24-25 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett
hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som
han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Detta hopp som tron
ger oss ger oss uthållighet (Heb. 10:35-38), att få se Guds löften gå till
uppfyllelse i våra liv men också hans löfte om evigt liv med honom en dag.
Hoppet i tron är vår själs ankare innanför förlåten, Heb. 6:19, fäst vid
nådastolen. En stark bild från bibeln som verkligen visar på hur stort detta
löfte är från Gud och hur säkra vi kan vara på att det är riktigt. För vi alla
har nog stunder då och då vi kan tvivla mitt i denna tidsålders fixering på
vetenskap och kunskap. Där det finns lite plats för just hoppet. Där det ställs
krav på varje individ att uppnå vissa kunskapsnivåer för att lyckas i livet,
det börjar i skolan och fortsätter sedan genom hela livet. Höjden av vårt
informationssamhälle som bygger på kunskap och vetenskap, utan Gud med
människan i centrum. Detta har tidigare i historien lett till enorma
katastrofer då människan gör sig själv till centrum och Gud, se tiden för Noa
och syndafloden. Nej, vi måste låta det vara plats för hoppet i våra liv, eller
som Paulus uttrycker det:

2 Kor. 5:7 Ty vi
lever här i tro, utan att se
.

Amen! Vi fortsätter
till nästa bibelord:

Heb. 11:6 Men utan
tro är det omöjligt att behaga Gud
. Ty den som kommer till Gud måste tro
att han är till och belönar dem som söker honom.

Vad ser vi här, jo
vi lever i tro en övertygelse att Gud kan och vill, men utan att se med en
vetenskaplig grund och kunskap i att han kan. För Gud står över all vår kunskap
och vetenskap och han kan göra det möjligt för oss utom alla gängse fysiska
regler. Därför måste vi komma till honom i tro i våra hjärtan i att han är till
och inte minst belönar dem som söker honom.
Det gör han verkligen om vi av hela vårt hjärta sträcker oss ut efter
honom. Gud är närvarande i allt, för utan honom finns inget, men om vi inte av
all vår innerlighet vill se honom så missar vi hans fantastiska skaparverk.

Tron gör att vi
bara vet att vi vet att Gud är till och att han kan och vill möta våra behov
detta är också vårt hopp som ger våra själar ro. Det gör att vi vågar att bli
utmanade av Gud till att göra det han kallar oss till. För Gud är det inte nog
att du tror på honom och att du en dag ska vara i evigheten tillsammans med
honom. Nej, han har en uppgift för dig i detta livet, och det är absolut det
bästa liv man kan leva som troende, att få känna sig använd och behövd av Gud
vår Far.

Heb. 11:8–9 I tron
lydde Abraham
, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle
få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde
han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak
och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. (1 Mos. 12:1–4)

Abraham fick ett
uppdrag, det var inte enkelt men han genomförde det därför att han förlitade
sig på Gud och att Gud var sann. Paulus säger också om sitt uppdrag från Gud i
att sprida evangeliet:

Rom. 1:16-17 Jag skäms inte för evangelium.
Det är en Guds kraft som frälser var och
en som tror
, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud
uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står
skrivet: Den rättfärdige skall leva av
tro
. (Hab. 2: 4.)

I detta blir din
tros vandring inte bara en religion bland andra utan ett genomgripande
livsförvandlande liv med Gud som påverkar allt i din närhet. Du har ett uppdrag
och din Far i himlen som sände sin son Jesus till att dö för just dig och mig.
Har gjort det möjligt för oss att kalla oss rättfärdiga på trots av våra egna
brister, men i det att vi är gjorde heliga i Jesu död och uppståndelse. Har vi
ett uppdrag i att nå ut med evangeliet till människor runt omkring oss. Men
framförallt att tron får bära oss genom livet fram tills vi når slutet av detta
liv och får gå in i vilan. Därför avslutar vi med detta bibelord:

Rom. 10:11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå
där med skam
. (Jes. 28: 16)