I bibeln möter
vi på flera kvinnor som utför storverk i att de lyder Guds vilja, oftast
fokuserar vi på männen i bibeln. Nog mycket för att många predikanter är just
män. Historiskt är det flest män i bibeln som har gjort och som är ledare, men
Gud använder sig av kvinnorna också. Dessutom är bibeln tydlig i att bakom var
framgångsrik Guds man finns det en rättfärdig och Gudfruktig kvinna. När jag
började att förbereda denna predikan var det ett nytt område för min del och ju
mer jag studerar ämnet så växer det. Tänkte först att det var ett enkelt ämne
till uppmuntran över bibelns kvinnor på mors dag. Men i bibeln finns det
fantastiska berättelser över dessa kvinnors storverk och ledarskap. Redan i
Guds tilltal över Eva så säger han att det är genom kvinnan han ska döma
djävulen, i hennes avkomma. Jesus den andre Adam född av jungfru Maria blev
just denna kvinna Gud utvalde. Se dessa två bibelverser hur Guds Ord direkt
talar till Kvinnan, att hon har ett ansvar i familjen och i församlingen.

Ord. 14:1 Genom visa kvinnor blir huset uppbyggt,
men oförnuft river ned det med egna händer.

1 Tim 5,10 Hon skall vara känd för att ha gjort mycket
gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt
nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.

En av de mer
kända historierna i bibeln är om Debora hur hon var en profetissa och domare i
Israel, under dommartiden. Den period som följde efter Josua intåg i landet och
fram till Israel fick en kung, dessa domare var inte bara domare utan ledare
(presidetnt) för folket och landet, likt Josua och Moses.

Dom. 4:4-9 Men Debora, en profetissa, Lapidots hustru, var
vid den tiden domare i Israel
. Hon brukade sitta under Deborapalmen,
mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn drog dit upp till
henne, för att hon skulle skipa rätt.

Landet hade blivit ockuperat av fienden,
därför att folket hade avfallit från Guds vilja. Men efter 20 år under detta
förtryck, lyssnade Gud på folkets böner och kallade till befrielse.

Hon sände nu och lät kalla till sig Barak, Abinoams son,
från Kedes i Naftali, och sade till honom: “Se, Herren, Israels Gud,
befaller: Dra iväg upp på berget Tabor och ta med dig 10000 man av Naftalis
barn och Sebulons barn. Ty jag vill dra Sisera, Jabins härhövitsman, med hans
vagnar och skaror, till dig vid bäcken Kison och ge honom i din hand.”
Barak sade till henne: “Om du går med mig, så går jag, men om du inte går
med mig, så går inte heller jag.” Då svarade hon: “Ja, jag skall gå
med dig. Dock skall äran då inte bli din på den väg du nu går, utan Herren
skall sälja Sisera i en kvinnas hand.” Så reste sig Debora och gick
med Barak till Kedes.

När Barak gjorde det Gud hade befallt genom
Debora, så kom stunden för sammandrabbningen, detta skedde helt under Guds
ledning och det var han som till fullo gav segern.

Dom. 4:14-16 Men Debora sade till Barak: “Stå upp,
ty detta
är den dag
på vilken Herren har gett Sisera i din hand. Se, Herren
har dragit ut framför dig
.” Så drog då Barak ned från berget Tabor,
och 10000 man följde honom. Och Herren sände förvirring över Sisera och alla
hans vagnar och hela hans här, så att de vek tillbaka för Baraks svärd. Och
Sisera steg ned från sin vagn och flydde till fots. Och Barak jagade efter
vagnarna och hären ända till Haroset-Haggoim. Och hela Siseras här föll för svärd.
Inte en enda kom undan.

Men den slutliga segern, för Barak förgjorde
hela hären, lämnade inga överlevande. Precis som Debora sa när Barak inte ville
gå själv sa hon att inte han skulle få äran utan en kvinna. Som viste att
använda sin ”kvinnliga list” för Guds sak.

Dom. 4:18-21 Då gick Jael ut mot Sisera och sade till
honom: “Kom in, min herre, kom in till mig, frukta inte.” Så gick han
då in till henne i tältet, och hon höljde över honom med ett täcke. Och han
sade till henne: “Ge mig litet vatten att dricka, ty jag är törstig.”
Då öppnade hon mjölkkärlet och gav honom att dricka och höljde sedan åter över
honom. Och han sade till henne: “Ställ dig vid ingången till tältet. Och kommer
någon och frågar dig om någon är här, så svara nej.”

Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en
hammare i sin hand, gick därefter sakta in till honom och slog pluggen genom
tinningen på honom, så att den gick ned i marken. Så dödades han, där han låg
försänkt i tung sömn, medtagen av trötthet.

Jael blev den stora hjältinnan i denna historia,
det var hon som slutligen dödade härhövitsmannen, (generalen), för fiendens
här. Inte Barak, han var Israeliternas general som utförde jobbet. Två kvinnor
blir så mycket centrala i denna berättelse och visar verkligen på att Gud
använder kvinnor. Kanske mer än vad vi oftast noterar oss, de är oftast duktiga
att styra upp i kulisserna medans männen gör grovjobbet men allt för ofta tar
på sig äran för. Men Gud är noggrann och ärar den som äras bör. Barak utförde
Guds befallning, Jael slutförde den men Debora var redskapet profeten som Gud
använde för att ge sina instruktioner. Därför blir hon omtalad som nationens
moder.

Dom. 5:7 Inga
styresmän fanns, inga fanns mer i Israel, förrän du stod upp, Debora, stod
upp som en moder i Israel
.

I Bibeln nämns många kvinnor som har gjort
både bra och dåliga saker, vissa bara med namn men också med hela berättelser,
som om Rut, Ester, Judit mfl. Men också specifikt profetissor som;

Mirjam, syster till Moses 2 Mos. 15:20-21 Anförde
den dansande kvinnokören.

Hulda, fru till Sallum, 2 Kung. 22:14-20 Som
profeterade till omvändelse.

Hanna, änka Luk. 2:36-39 Fastade och bad i templet
dagligen.

Evangelisten Filippus fyra döttrar, Apg. 21:8-9
Hade profetisk gåva.

Enligt Guds ord är det inte bara menliga
profeter utan han kallar också profetissor.

Joel 3:1 [2, 28] Och det skall ske därefter att jag skall
utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall
profetera
, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner.

Kvinnor i bibeln

Genom hela Guds Ord kan vi läsa om kvinnor som gör
storverk genom olika handlingar. Men inte minst som med Debora använder kvinnor
till att leda. Hon är ett talande exempel på att Gud inte ser till manligt
eller kvinnligt utan till vårt villiga hjärta att göra hans vilja.

Gal. 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man
och kvinna
. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

I Kristus har vi
blivit ett och alla kan tjäna oavsett om vi är man eller kvinna. Genom
historien har manen försökt att på olika sätt ha ensamrätten till att tjäna Gud
och att vara ledare. Men Gud ser enbart till ett villigt hjärta för att utse ledare
så som i Deboras blev. Men bibeln talar också om kvinnan som hustru och moder.

Ord. 31:27–31 Hon vakar över ordningen i sitt hus och
äter ej i lättja sitt bröd. Hennes söner står upp och prisar henne säll, hennes
man likaså och förkunnar hennes lov: “Många flitiga kvinnor har funnits,
men du, du övergår dem allesammans.” Skönhet är förgänglig och fägring en
vindfläkt, men prisas må en hustru som fruktar Herren. Må hon få
njuta sina gärningars frukt
, hennes verk skall prisa henne i portarna.

Vad en kvinna
gör går inte osett förbi, när hon lever i enlighet med Guds vilja och plan
kommer också människor att ära henne. En kvinna får ära, medans män oftast
kämpar för den. Gud vill att alla kvinnor ska få njuta frukten av sina
gärningar.

Så tänk inte att det du gör är obetydligt,
nej det du gör som kvinna betyder allt i Guds ögon men också inför människor.
Låt inte historiens negativa vingslag göra dig moloken, utan se upp till Jesus,
trons upphovsman och förlossare. I honom byggs vi alla upp som ett i Kristus
Jesus och vi ska en dag möta honom i himlen så som hans brudgum. Inför det
stora bröllopet i himlen. Amen!