I Guds ord kan vi
läsa mycket om att glädja sig över vår frälsning och i Jesu försoningsverk. Men
också med uppmaningen att verkligen glädja oss i Herren. Detta gäller både det
nya och gamla testamentet. Men också ett löfte att Gud vill uppfylla oss med
glädje.

Rom. 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar
i hoppet
genom den helige Andes kraft.

Genom den helige
Ande vill Gud ge oss del av övernaturlig glädje, det kan man ibland få uppleva
i vissa möten och många människor börjar att skratta nästan okontrollerat. Men
också i din ensamhet vill han fylla på med glädje, där du under bön,
bibelläsning eller bara lovsjunger honom infinner sig en fantastisk frid i ditt
innersta. Men Guds Ord uppmanar oss också att vara glada och glädja oss i alla
livets situationer.

Fil. 3:1 För övrigt,
mina bröder,
gläd er i Herren.
För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så.

Fil. 4:4–7 Gläd er
alltid i Herren
. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud
i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse
. Då
skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara
era hjärtan
och era tankar i Kristus Jesus.

Från dessa två
skriftord i Filipperbrevet förstår vi att vi ska och bör alltid glädja oss i
Herren, speciellt att Paulus nämner orden gläd er tre gånger. Och att vi ska
göra det i Herren, Jesus Kristus. Men i detta att vi kommer till honom med alla
våra bekymmer i tacksägelse, med löftet att då skall han ge oss en frid som
övergår allt förstånd. Då kan vi verkligen glädja oss, eller hur. Att glädja
oss i Herren gör vi inte av egen kraft, utan genom den Helige Ande. I det att
vi fyller oss av glädjen i Herren så beskyddar den oss i alla tänkbara
situationer. Därför:

1 Tess. 5:16-22 Var
alltid glada
, be oavbrutet och tacka
Gud
under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus
Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Det är till och med
Guds vilja att vi ska vara glada. Så du gör hans vilja genom att vara glad och
positiv i alla situationer. När Paulus och Silas blev fängslade i Filippi så
klagade de inte inför Gud utan de lovsjöng hans namn och gav sin tacksägelse
till honom och han befriade dem. (Apg. 16:16-26) Som människa är det så lätt
att se det dystra och negativa som sker därför vi är så beroende av vad vi ser
med våra fysiska ögon och huvudets beräkningar, som alltid baserar sig på
tidigare nederlag och tråkiga händelser. Gud önskar att du ska se honom som
omöjligheternas Gud som kan vända alla situationer till det bästa. Hela bibeln
är full av omöjliga situationer där Gud grep in och det blev en fantastisk
utgång för hans barn, Israel och de troende. Bevara Anden levande släck den
inte för det är där du hämtar din glädje, ta till dig all undervisning av ordet
och förakta den inte utan pröva allt och behåll det som är gott och uppbyggligt
för dig. För då kan du inta bara vara glad i hoppet i frälsningen men också
vara uthållig i svårigheter och inte minst uthålliga i bönen. (Rom. 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet,
uthålliga i bönen
).

Jes. 55:12 Ty med
glädje skall ni dra ut
, och i frid skall ni föras framåt. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel,
där ni går fram
, och alla träd på marken skall klappa i händerna.

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att
förkunna frid och frambära gott budskap
och förkunna frälsning
, när han säger till Sion: “Din Gud är nu
konung!”

Att dela budskapet
sprider glädjen och du kan vara en effektiv glädjespridare. Lägg av dig det
dystra och negativa och skåda in i Guds tro på att just du är hans perfekta
redskap till att ge budskapet vidare, i glädje och fröjd. Då tar han dig också
igenom svårigheterna, medans du koncentrerar dig på att sprida budskapet. Var
plats din fot beträder vill glädja sig därför att du kommer med frid.

Var rikligen
välsignad och börja redan idag låta dig fyllas med hans glädje i den Helige
Ande!