Gal. 4:3–10 På samma sätt var det med oss. Så länge vi var
omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad
sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle
friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom
ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba!
Fader!” Så är du inte längre slav
utan son
, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Tidigare, då ni
inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.
Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur
kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar

som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader
och särskilda tider och år.

När vi inte var
frälsta och tagit emot Jesus som vår frälsare och herre i våra hjärtan, var vi
omedvetet slavar under denna världens makter. Men i Jesus har vi fått söners
rätt och kan kalla oss Guds barn. Till en början blir vi alla överlyckliga och
frimodiga när vi är nyfrälsta och våra andliga ögon har fått skåda in i Guds
fantastiska frälsningsplan. Med kommentaren som att varför har jag inte sett
detta tidigare och man vill på alla sätt dela det med alla andra. Med tiden
bleknar denna första ”kärlek” och uppenbarelse, då är skansen stor att du allt
mer börjar lyssna till olika läror och utläggningar som tar dig mer och mer
bort från friheten i anden och in i olika traditioner.

Gal. 2:4 (Hade det berott på de falska bröder som smugit sig
in, skulle han ha blivit tvungen till det). De hade nästlat sig in för att
spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar
.

Det finns människor (inte demoner) som aktivt
vill lära ut läror för att bedra den troende att åter bli slavar under
traditioner och olika bud. Vi är i Kristus kallade till frihet i anden och
genom andens ledning vandra i hans fotspår. Men människor med olika kyrkliga
traditioner vill få dig in i sitt system, om så vare sig katolskt, ortodoxt,
lutherskt eller evangeliskt. Traditioner som sätter Guds Ord till sidan framför
den egna traditionen och bud om hur det ska vara. Även om mycket av detta
oftast är fött av anden så har det istället för liv blivit död filosofi. Dessa
människor vill säga att det är så vi gör det och att så de andra gör det är fel
osv, oftast skapar dessa traditioner konflikter och splittring istället för
gemenskap. Vi börjar att diskuterar formen istället för att ta emot innehållet
i Guds Ord under andens ledning, och du har blivit slav under kyrkoårets
formaliteter istället för den frihet du har kallats till.

Kol. 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och
bedrägliga filosofi
, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och
inte på Kristus.

Ta denna förmaning
till dig och påminn dig själv att varje dag leva i andens frihet i Kristus
Jesus. Lyssna men ta inte emot allt, pröva allt och ta till vara på det goda.
Diskutera inte för diskutioner skapar enbart splittring. Vi är kallade till att
vara ett i Kristus Jesus, det är ett vittnesbörd för världen, en enhet som
byggs genom den Helige Ande och inte av våra kyrkliga strukturer. Kyrka betyder
att det är en plats där troende möts för att fira Gudstjänst, inte att totalt
dominera ditt kristenliv som bygger på din personliga gemenskap med Guds son;
Jesus Messias. Ingen kyrklig ledare kan ställa sig upp och säga: jag är den
alla ska följa så att vi får enhet. Bara Jesus kan vara huvudet för sin kyrka
och lemmarna i hans kropp hålls ihop av Helige Ande som vi troende har fått i
våra hjärtan, där får vi sann frihet och gemenskap.

Kol. 2:20–23 Om ni
med Kristus har dött bort från världens stadgar
, varför uppför ni er då som
om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: “Det skall du inte
röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”. Och detta gäller
sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och
läror. Detta uppfattas visserligen som ‘vishet’, med sin självvalda gudstjänst,
sin ‘ödmjukhet’ och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är
bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.

Världen vill hela
tiden dra i oss och försöka locka oss tillbaks med alla tänkbara medel, så att
du åter blir slav under dess begär och traditioner. Men dessa lockelser kan
bara tillfredsställa dig själsligen. Du kan verka ödmjuk och känna till ”Jesus
snacket” och vet vad du ska svara på de olika frågeställningarna, men du ger
dig hän till något annat. Det kan vara traditionen, ditt arbete, din familj
eller företag som upptar första plats i ditt hjärta. Du känner dig tillfredsställd,
men andligen är du långt ifrån Gud. Du är slav under det som upptar ditt
hjärta.

Jes. 29:13 Och Herren har sagt: Eftersom detta folk kommer
till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara
långt ifrån mig, så att deras fruktan
för mig består i
inlärda mänskobud,

Låt det inte vara
så i ditt liv! Har det genom livets olika kamper upplevts som andra saker har
blivit viktigare än din ”första kärlek” till Jesus, sök dig då tillbaks till
denna. Genom att låta Guds nådegåva flamma upp igen i ditt liv genom bön och
Ordet. Börja läs bibeln, bed och till och med fasta får att komma tillbaka till
den punkt där Jesus är allt i ditt liv. Lovar dig att det är det bästa och när
han är vårt nummer ett så kommer allt det andra också till rätta; familj, arbete,
företaget och inte minst din kyrkliga gemenskap.

2 Tim. 1:6–7 Därför påminner jag dig om att låta den Guds
nådegåva flamma upp igen som finns i dig
genom min handpåläggning. Ty den
Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa
, utan är kraftens,
kärlekens och självbehärskningens Ande.

Istället för en
slav under alla världens måsten och kyrkans traditioner är du kallad till att
vara en slav åt Gud. Med allt vad det betyder…

Rom. 6:22-23 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni
helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är
evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Men också hans
efterföljare…

Ef. 5:1–2 Bli Guds
efterföljare
, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus
har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande
offer åt Gud.

Var nu riktigt välsignad
i Herren Jesus Kristus och var hans slav och efterföljare men släng bort alla
andra slavok som försöker att binda dig och ta ifrån dig friheten i Kristus.
Sträck dig efter hans fullhet ska sin boning i dig och stråla ut från ditt liv
till andra människors välsignelse.