Joh. 8:36 Om nu Sonen
gör er fria, blir ni verkligen fria
.

Bara och enbart
Jesus kan göra oss fria från synden och bundenhetens slaveri. När vi lever i
världen och följer systemet tycker vi som oftast att allt är bra. Det är när
problemen hopar sig eller begäret till något blir för starkt att vi börjar söka
oss efter ett alternativ. Många religioner och filosofiska tankar visar på en
väg att söka en högre kunskap och förståelse, och många vill nöja sig med detta
och tycka livet blir bättre genom detta. Men Jesus visar på vägen vidare till
inte bara förståelse och kunskap utan en total frihet från denna världens krav
och begär. Där vi bara i honom kan bli verkligen fria, från slaveriet som
driver dig att göra det du inte ville göra men gör ändå. Är då en kristen
felfri, NEJ. En kristen för dagligen en kamp mot denna världens tankar och den
politiskt korrekta synen på samhällets uppfattning om rätt och fel. Däremot har
en kristen löftet om evigt liv och friheten i Kristus. Vilket gör det värt att
kämpa för och att se fram emot, men också genom den Helige Ande ge oss en hjälp
till att klara det.

Rom. 8:1–4 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i
Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i
Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag
. Det som var
omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud
genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en
syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas
i oss som inte lever efter köttet utan efter
Anden
.

Hemligheten till
att leva i den frihet som Gud har för oss i detta liv ger han oss genom Anden,
så att vi är fria från fördömelsen/domen i lagen, utan lever i nådens frihet
att vi är frikända. En nåd som jagar bort all rädsla för rädslan hör ihop med
domen, men är vi frikända i Jesus kan vi också leva som fria. Din frihet är att
du inte ska dömas utan har redan blivit frikänd, lev då i denna frihet. Fri
från alla laster och lustar till denna världens kortlivade behag.

2 Kor. 3:17 Herren är
Anden
, och där Herrens Ande är, där
är frihet
.

När du och jag
lever i och genom den helige andens ledning lever vi också under friheten. För
han leder dig till frihet. Därför Gud är Ande, måste vi leva i Anden för att ta
del av hans dimension. Guds Ande kan enbart förstås av Anden, 1 Kor. 2:10-16.
Ja djupet i Gud och kan inte förstås av den utan Anden och Kristi sinnelag. En
andlig människa kan inte heller bedömas av den som inte leds av Anden. Det är
att vandra i Andens frihet.

Gal. 5:18 Men om ni leds
av Anden
, står ni inte under lagen.

Halleluja, i att
leva enligt Guds Ord och förstå det Jesus undervisa så leds vi av Anden och är
inte under lagen. Så som denna värld som ligger under lagens förbannelse.

Jak. 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag (Evangeliet) och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan
en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Evangeliet sätter
oss i frihet till att tjäna, men vi bevarar också vår frihet genom att förbli i
Jesus och hans Ord. När vårt kristenliv bara blir en handling och livsstil så
tappar vi vår frihet och kommer lätt in under lagen igen. Men du bevarar din
frihet genom att ständigt vara beroende av den Helige Ande och förblir i Ordet.

Joh. 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till
honom: “Om ni förblir i mitt ord,
är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria
.”

Amen, verkligen ett
ord att ta till sig och att leva efter. Men att vara fri från lagen ger oss
inte rätt att bryta den. Ja, men det är väl inte så noga om det främjar
Evangeliets framgång. Kanske ett uttryck du har hört, någon gång. Men den
Helige Ande vill leda oss till att göra rätt i alla situationer, så att du likt
Paulus kan säga att mitt samvete är rent inför Gud.

1 Pet. 2:16 Ni är
fria
, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan
för att tjäna Gud.

Jesus sätter oss
fria till att leva ett liv i enlighet med lagen men vi döms inte av den utan är
frikända redan i honom. Till att låta oss ledas av den Helige Ande och att leva
i frihet.

Friheten i Jesus är
din!