Tänk vad tiden går fort! När allt började efter en kort men hektiskt tid tog jag så steget att fullt ut ge Gud skansen att förverkliga visionen och hans tilltal i mitt liv.

Jag var inte mer än 18 år och hade stora planer att bli journalist och hade redan aktivt jobbat som frilansande journalist i flera år på olika tidningar samt varit ansvarig utgivare för en månatlig lokaltidning. Så framtiden såg ganska glasklar ut men samtidigt gnagde Guds kallelse på insidan. Den om att bli en förkunnare av Ordet som var mycket tydlig och funnits där sedan jag var tolv år gammal.

Hösten 1989 flyttade jag ifrån mina hemtrakter i Norrköping och till Bollnäs i södra Hälsingland. En underbar tid då jag gick på en folkhögskola med en medielinje, som en liten mjukstart vidare till högre utbildning. Jag stortrivdes i denna nya omgivning och räknade inte med att detta var en del av Guds plan. Om inte så länge blev jag varse om hans planer. Jag hade räknat med att nu skulle mina planer slå in, men istället hade Gud planerat allt in i minsta detalj. Snart visade sig att alla mina vänner på ett eller annat sätt verkligen var där för att hjälpa mig in i Guds plan där den lilla baptistkyrkan kom att spela en viktig roll.

Det hela accelererade då jag blev andedöpt den 5:e november 1989, även om jag hade varit frälst sedan 1978 och många gånger upplevt att Gud talade in i mitt liv. Var upplevelsen att bli fylld med den helige Ande något utöver allt. Nu var all försagdhet och blygsel borta och jag blev enorm frimodig. Men inte minst en enorm hunger att få läsa och studera Ordet. Så den 7:e januari höll jag min första offentliga predikan i Bollnäs Baptistkyrka. I och med andedopet började också Gud att påminna mig om de visioner och drömmar han tidigare hade gett, som jag till en viss del försökte komma ifrån. Gud har verkligen sina vägar i våra liv.

Den 5:e april 1990 är det datum som verkligen var startskottet då jag tog steget fullt ut att verkligen följa Guds kallelse och vision. Det har jag inte ångrat en enda liten stund även om det ibland kan verka både motigt och svårt. Jag har i alla dessa år aldrig bjudit in mig själv utan väntat på att Gud öppnar dörrar och det har han verkligen gjort. Då främst via media som jag har fått jobba vidare med men då främst som en pionjär i att öppna nya tv – och radioarbeten för ordets spridning via etervågorna. Där min erfarenhet från tiden som frilansande journalist har varit en värdefull erfarenhet.

Norge

Redan omgående efter några intensiva månader i Bollnäs där mycket skedde under kort tid var det dags för den första missionsresan, som gick till Oslo. Ingen lång resa men en resa som tog mer än några månader, då jag blev boende där i nästan nio år. En fantastisk lärotid då jag fick möjlighet att testa vingarna och inte minst lära av misstagen i en fantastisk församling som gav både plats och utrymme. Nämligen Oslo Fullevangeliska Församling under ledning av pastor Hans Bratterud. Denna församling drev också lokaltv- och radio som jag var mycket aktiv och delaktig av. I församlingen fanns flera pastorer däribland Björn Kristofersen som senare startade församlingen Guds Ord där jag också fick möjlighet att vara med i att dela det Gud hade lagt i mitt liv.

Filippinerna

Efter tiden i Oslo och flera mindre missionsresor till Island och USA var det så dags för nästa stora steg där det var dags att stå på egna ben. Detta blev till ett land riktigt långt borta som jag inte direkt hade planerat att åka till nämligen Filippinerna.

Från hösten 1998 kom jag att regelbundet att resa ner dit för olika kampanjer och slutligen blev jag kvar där från hösten 1999. Fick verkligen se hur Gud kunde använda en ung evangelist till att nå ut med ordet till människor i olika samhällsklasser men också hans underbara nåd och barmhärtighet som vi kan förmedla in i svåra situationer.

Gud är alltid närvarande och vill verkligen använda var och en som ställer sig till förfogande för honom. I Filippinerna fick jag också vara aktiv i att få bruka media till att förmedla Guds Ord. Då genom etableringen av tv stationen Davao Christian Bible Channel, DCBC.

Danmark

När jag så bosatte mig i Filippinerna räknade jag med att bli boende där. Men redan året efter kallades jag vidare till ett nytt land, nämligen Danmark. Där var det en nystatad tv station som behövde min hjälp som Erling I. Nielsen hade startat och som jag också hade jobbat tillsammans med i Oslo en tid då han var pastor/evangelist i samma församling som mig.

Detta blev början på ett spännande tv äventyr som skulle ta många år av min tjänst men som ledde till att vi startade i allt 31 lokala tv stationer i Danmark och nådde till slut efter nio år hela landet med evangeliet via det digitala marknätet. Under denna tid fick vi också möjlighet att starta sändningar över satellit och kanal 10 startades upp med sändningar från Helsingborg 2005. Detta är idag en levande kanal som har drivits vidare av Börje Cleasson i Älmhult. Projektet i Danmark avslutades först i april 2011, då nya regler gjorde det omöjligt att fortsätta som vi hade gjort. Kvar blev ändå några mindre sändningar fram till februari 2014.

Sverige

Hit flyttade jag och min gravida fru våren 2002 och snart fick vi vår första son här. Totalt har det blivit fyra underbara pojkar, vi gifte oss hösten 2001.

Här i Helsingborg har jag genom åren varit mest koncentrerad kring arbetet i Danmark då det är så pass nära Helsingör och studion där. Förutom då vi startade kanal 10 och etablerade ett studio här i Helsingborg för sändningarna över satellit, därefter har vi haft ett litet studio också här fram tills idag. Det var först i 2008 vi kom igång med mötesverksamhet här och då igenom ett sammarbete med församlingen Sion. Detta ledde fram till att vi i oktober 2012 startade församlingen Victory Center IRC.

Jubileum

Att det redan har gått 25 år verkar som en kort tid då mycket har skett och i denna text har vi utelämnat nästan alla detaljer och enbart gett en kort överblick. Då det ligger många fantastiska år framöver med många möjligheter för mig och min familj att få tjäna Gud. Med de gåvor som han har gett i våra liv. Jag var ensam då allt började men nu är vi ett team och inte minst att få stå med sin fru i tjänsten är en enorm styrka och kraft, en slår tusen men två slår tio tusen. Därför ser jag framför mig stora underbara segrar genom Kristus Jesus som är vårt centrum i allt vi gör.